Chính sách của Datapot

Cập nhật lần cuối: 15h00 ngày 2020-02-02

Bằng việc đăng ký, thanh toán và tham dự khóa học tại Datapot, bạn đồng ý với những điều khoản dưới đây:

I. Học thử

 1. Do số học viên mỗi lớp có giới hạn và đảm bảo chất lượng giảng dạy Datapot không áp dụng chính sách học thử.
 2. Datapot cam kết hoàn lại học phí sau buổi đầu tiên không cần lý do nếu bạn không hài lòng.

II. Học lại trọn đời

 1. Các học viên sau khi tham gia khóa học nếu có nhu cầu củng cố lại kiến thức, cập nhật các nội dung mới trong giáo trình có thể tham gia học lại không giới hạn các khóa học cùng loại.
 2. Các đối tượng đủ điều kiện học lại:
  • Đã đăng kí và hoàn thành học phí.
  • Tham gia đầy đủ và làm bài tập > 80% số buổi học.
 3. Các đối tượng bị từ chối hoặc hủy quyền học lại:
  • Không tham gia đầy đủ ít nhất 80% số buổi học.
  • Không làm bài tập
  • Đăng kí học lại nhưng không tham gia và không thông báo lại cho Datapot trước 5 ngày khi diễn ra khóa học.
  • Có hành vi gian lận, lợi dụng chính sách học lại.
 4. Quyền học lại không quy đổi thành tiền, không có giá trị chuyển nhượng
 5. Trong trường hợp thay đổi, chia tách, gộp khóa học, việc chuyển đổi sẽ được quyết định bởi Datapot.

III. Bảo lưu

 1. Học viên đã thông báo nghỉ học cho Datapot có thể bảo lưu khóa học tại trung tâm và được học lại miễn phí trong thời hạn là 6 tháng hoặc 3 khóa học liên tiếp tính từ ngày bảo lưu khóa.
 2. Học viên chỉ được bảo lưu 1 lần cho 1 khóa học đã đăng ký.
 3. Để tham dự khóa học bảo lưu, học viên cần thông báo tới Datapot trước ít nhất trước 5 ngày diễn ra khóa học để có thể sắp xếp lớp học. Trong trường hợp học viên thông báo muộn, Datapot sẽ sắp xếp khóa học theo kế hoạch của trung tâm.
 4. Học viên phải chấp nhận rủi ro nếu có sự thay đổi về chương trình của khóa học mình đã bảo lưu ở tương lai.
 5. Thủ tục: Học viên gửi email tới Datapot thông báo các thông tin bảo lưu, Datapot sẽ gửi xác nhận tới học viên.

IV. Hoàn hủy học phí, chuyển nhượng khóa học.

 1. Datapot cam kết hoàn lại học phí sau buổi đầu tiên không cần lý do nếu bạn không hài lòng.
 2. Trong trường hợp học viên không tham dự được do Datapot thay đổi về thời gian khai giảng, địa điểm học. Học viên có thể yêu cầu hoàn tiền cho khóa học đó.
 3. Trong trường hợp học viên đăng kí theo combo nhiều khóa học, số tiền hoàn lại sẽ được tính bằng giá mua combo trừ đi học phí chưa giảm giá của các khóa học đã tham dự.

V. Điều khoản cuối cùng.

 1. Datapot có quyền thay đổi, cập nhật chính sách này mà không cần báo trước.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận trực tiếp giữa các bên. Quyết định của Datapot sẽ là quyết định cuối cùng.

 

Các yêu cầu về bảo lưu-học lại, hoàn hủy học phí, các bạn vui lòng gửi email về địa chỉ: contact@datapot.vn