Data Analytics Foundation (DAF)

8,100,000

Nhập mã HP2021CB để nhận ưu đãi 200.000 VND khi hoàn thành học phí trước 10/11/2021.

Khai giảng 16/11/2021
Lịch học Theo lịch học của từng học phần
Level đầu vào Beginner
Hình thức Online 
Thời lượng 22 buổi – 44 giờ học

Chọn “Add to cart” để đăng ký tham gia khóa học!

Buy now Read more