Gallery

Với các khóa học đa dạng & chuyên sâu về Phân tích dữ liệu, Datapot là sự lựa chọn của hơn 1000 học viên, cũng như vinh dự là đối tác đào tạo của những doanh nghiệp hàng đầu như:

Năm Đối tác Khóa học
2019 Airpay Python for Data Analytics
2019 Unilever Power BI and Analytical thinking
2020 MB Ageas Life Power BI and Analytical thinking
2020 HBlab Coaching for Data Analytic team
2020 Techcombank Analyzing Data With Power BI
2020 Airpay Python for Data Analytics
2021 Toyota Motor VN Advanced Data Modeling and DAX with Power BI
2021 CBbank Power BI and Analytical thinking
2021 Mobifone Applied Data Governance and Analytics

Chuỗi Video & Livestream hướng dẫn Power BI cho Beginner ngành dữ liệu