Posted on Leave a comment

[Job09] Chuyên viên phân tích dữ liệu – Data Analyst

Công ty tài chính MCredit

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Mức Lương: 12,000,000 – 22,000,000 VNĐ
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/08/2019
 • Liên hệ: phuongdh1.ho@mcredit.com.vn (Mr. Hoàng Phương)

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện các báo cáo định kỳ, ngày, tháng, quý, năm cung cấp thông tin quản lý cho Ban điều hành và các bộ phận liên quan                                                                                                                                                
 • Phân tích hoạt động kinh doanh của các kênh bán, các Khối kinh doanh; giải đáp những thắc mắc, tìm nguyên nhân và có các giải pháp đề xuất đối với  biến động ảnh hưởng đến Kết quả kinh doanh của các đơn vị                                                                                      
 • Cung cấp các thông tin dữ liệu cho Khối kinh doanh, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của các Khối kinh doanh. (năng suất, hiệu quả, tiết kiệm chi phí ..)
 • Tính toán và đối soát tính thưởng kinh doanh, tính thưởng cho các bộ phận hỗ trợ, tính  hoa hồng cho đại lý , kiểm soát ngân sách.
 • Các công việc khác theo sự phân công của bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin.
 • Kinh nghiệm: Trên 1 năm kinh nghiệm liên quan đến việc phân tích dữ liệu trong các Ngân hàng hoặc các công ty Tài chính, Đầu tư, Bảo hiểm … 
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng
 • Sử dụng tốt các phần mềm Excel, SQL, VBA, powerpoint ưu tiên ứng viên có thể sử dụng công cụ R, Python. 
 • Nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc.
 • Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Contact: phuongdh1.ho@mcredit.com.vn (Mr. Hoàng Phương)

Posted on Leave a comment

[Job08] Database Engineer (SQL, MySQL, Oracle)

Công ty tài chính MCredit

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Mức Lương: 500 – 800 USD
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/08/2019
 • Liên hệ: phuongdh1.ho@mcredit.com.vn (Mr. Hoàng Phương)

Mô Tả Công Việc

 • Phối hợp bộ phận BA, BU, QA, phân tích nhu cầu/fix bug trong phát triển
 • Xây dựng các tài liệu Report mapping theo yêu cầu
 • Xây dựng các Report, Dashboard, ad-hoc report phục vụ load dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ
 • Test và lập các tài liệu Unit test
 • Xây dựng tài liệu release ETL job lên các môi trường SIT, UAT, LIVE
 • Tham gia vào các dự án về Data Warehouse, Big data, Machine learning

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
 • Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo
 • Ưu tiên ứng viên thành thạo ngôn ngữ truy vấn T-SQL
 • Có kinh nghiệm làm việc với các CSDL Oracle, SQL, MySQL, ..
 • Có kinh nghiệm làm Report cho các dự án phần mền, dự án Data Warehouse, tích hợp dữ liệu (hoặc Bigdata, Datamining..).
 • Có khả năng tuning câu lệnh truy vấn SQL, Report
 • Có kinh nghiệm làm việc với một trong các công cụ xây dựng Report: Sap Business Object, IBM Cognos, Oracle Report, Jasper Report, …
 • Có kiến thức về Data model (3NF, Star schema, … ) là một lợi thế
 • Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm
 • Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quá lý source: svn, git, …
 • Có ký nặng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Tiếng anh: yêu cầu tối thiểu đọc hiểu

Contact: phuongdh1.ho@mcredit.com.vn (Mr. Hoàng Phương)